Menu

Ptaki

alfabetyczny spis ptaków Polski

Zięba

krogulec14

Zięba - Fringilla coelebs - rodzina: łuszczaki

Zięba, samiec, w obiektywie Mateusza Matysiaka   www.mateuszmatysiak.pl

Zięba, samica, w obiektywie Henryka Janowskiego   www.henrykjanowski.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 15 -16 cm, rozpiętość skrzydeł 26 -28 cm, waga 20 -27 g.

Lęgi: 1 -2 w roku; kwiecień-lipiec; 4 -6 jaj; 12 -13 dni inkubacji. Gniazdo zakłada w bardzo różnych miejscach na drzewach, zarówno liściastych jak i iglastych na wysokości 2 -7 m. Pary gniazdują oddzielnie.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w marcu i kwietniu, odlatuje we wrześniu i październiku. Coraz częściej zimuje.

Środowisko: wszędobylska. Zięba zamieszkuje wszelkie biotopy leśne, parkowe, także parki miejskie i zadrzewienia śródpolne. Jesienią chętnie żeruje na polach.

Pokarm: odżywia się nasionami i w znacznym stopniu owadami.

Liczebność: w Polsce jest najliczniejszym gatunkiem lęgowym. W okresie wędrówek, szczególnie na wybrzeżu, przelatuje masowo (na Mierzei Wiślanej obserwowano przelot do około 1 000 000 osobników w ciągu dnia). Zamieszkująca środkową Europę populacja zięby liczy kilkanaście milionów par lęgowych, więc jest to niewątpliwie najliczniejszy środkowoeuropejski ptak. Chroniona.

Zachowania: przesiaduje na drzewach, głównie na niższych gałęziach korony. Chodzi po ziemi i grubszych gałęziach, przy czym kiwa głową. Potrafi także skakać. Jej lot jest szybki, falisty. W okresie polęgowym przebywa w stadach, często w towarzystwie innych ziarnojadów, np jera i dzwońca. Dystans ucieczki wynosi około 10 m.

Głos zięby.

© Ptaki
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci