niedziela, 07 czerwca 2015

Zaganiacz mały Iduna caligata - rodzina: trzciniaki

11427234_838351079551561_5502959707517727706_n

Zaganiacz mały (zdjęcie z www.drapolicz.org.pl)

Wielkość:

Lęgi:

Status:

Środowisko:

Pokarm:

Liczebność:

Zachowania:

piątek, 19 lipca 2013

Zausznik - Podiceps nigricollis - rodzina: perkozy


Zausznik, fot. Cezary Pióro   www.cezarypioro.pl

Wielkość: długość ciała 29 -33 cm, rozpiętość skrzydeł 55 -57 cm, waga 235 -410 g.

Lęgi: 1 w roku; maj-lipiec; 3 -5 jaj; 20 -21 dni inkubacji. Gniazdo, ukryte w szuwarach, buduje na wodzie. Pływająca kupa materiału roślinnego zmieszanego z błotem. Podobnie jak inne gatunki perkozów, stary ptak również przykrywa jaja mokrymi i gnijącymi roślinami ilekroć jest zmuszony zejść z gniazda. Gnieździ się z reguły w większych lub mniejszych koloniach, często w obrębie kolonii śmieszek, w której czuje się bezpiecznie.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w kwietniu i maju, odlatuje od sierpnia do października.

Środowisko: zausznik zamieszkuje małe zbiorniki wodne na bagnach, płytkie stawy i jeziora z bujną roślinnością wodną zanurzoną i fragmentami roślinności wynurzonej.

Pokarm: zjada głównie owady i skorupiaki wodne, rzadko ryby.

Liczebność: nieliczny mieszkaniec Polski, większość terenu naszego kraju zasiedlił dopiero w końcu XIX wieku. W niektórych regionach jest stosunkowo liczny, np. na Dolnym Śląsku, w innych bardzo nieliczny (ogółem około 4 000-5 000 par) Chroniony.

Zachowania: najczęściej pływa na powierzchni wody, często nurkuje. Ruchy ma szybkie, zręczne. Lata niechętnie, ale szybko i po linii prostej. Dystans ucieczki wynosi około 20 -30 m.

Głos zausznika.

czwartek, 18 lipca 2013

Zielonka - Porzana parva - rodzina: chruściele


Zielonka, fot . Jacek Wierzejski   www.birdwatching.pl

Wielkość: długość ciała 18 -19 cm, rozpiętość skrzydeł 29 -35 cm, waga 44 -65 g.

Lęgi: 1 -2 w roku; maj-sierpień; 5 -8 jaj; 17 -20 dni inkubacji. Gniazdo zawiesza na trzcinach (nierzadko na wysokości 1 -1,5 m), pałce lub tataraku, może być umieszczone na zwałach starej trzciny.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w kwietniu i maju, odlatuje od sierpnia do października.

Środowisko: zielonka zamieszkuje trzciny i sitowie gęsto zarośniętych zbiorników wodnych najchętniej tam gdzie zwarta roślinność graniczy z małymi oczkami wody i gdzie są zwały starych, połamanych trzcin.

Pokarm: owady i inne drobne zwierzęta, a także nasiona roślin.

Liczebność: w Polsce rozmieszczona jest bardzo nierównomiernie i bardzo nielicznie (gnieździ się około 1 200-1 800 par). Najliczniejsza na północnym wschodzie. Chroniona.

Zachowania: zielonka kryje się w roślinności bagiennej, gdzie porusza się wśród gęsto stojących łodyg tuż przy powierzchni wody. Głównie chodzi i biega, bardzo rzadko pływa i rzadko lata. Poza sezonem lęgowym żyje samotnie.

Głos zielonki.

środa, 17 lipca 2013

Zięba - Fringilla coelebs - rodzina: łuszczaki

Zięba, samiec, w obiektywie Mateusza Matysiaka   www.mateuszmatysiak.pl

Zięba, samica, w obiektywie Henryka Janowskiego   www.henrykjanowski.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 15 -16 cm, rozpiętość skrzydeł 26 -28 cm, waga 20 -27 g.

Lęgi: 1 -2 w roku; kwiecień-lipiec; 4 -6 jaj; 12 -13 dni inkubacji. Gniazdo zakłada w bardzo różnych miejscach na drzewach, zarówno liściastych jak i iglastych na wysokości 2 -7 m. Pary gniazdują oddzielnie.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w marcu i kwietniu, odlatuje we wrześniu i październiku. Coraz częściej zimuje.

Środowisko: wszędobylska. Zięba zamieszkuje wszelkie biotopy leśne, parkowe, także parki miejskie i zadrzewienia śródpolne. Jesienią chętnie żeruje na polach.

Pokarm: odżywia się nasionami i w znacznym stopniu owadami.

Liczebność: w Polsce jest najliczniejszym gatunkiem lęgowym. W okresie wędrówek, szczególnie na wybrzeżu, przelatuje masowo (na Mierzei Wiślanej obserwowano przelot do około 1 000 000 osobników w ciągu dnia). Zamieszkująca środkową Europę populacja zięby liczy kilkanaście milionów par lęgowych, więc jest to niewątpliwie najliczniejszy środkowoeuropejski ptak. Chroniona.

Zachowania: przesiaduje na drzewach, głównie na niższych gałęziach korony. Chodzi po ziemi i grubszych gałęziach, przy czym kiwa głową. Potrafi także skakać. Jej lot jest szybki, falisty. W okresie polęgowym przebywa w stadach, często w towarzystwie innych ziarnojadów, np jera i dzwońca. Dystans ucieczki wynosi około 10 m.

Głos zięby.

wtorek, 16 lipca 2013

Zimorodek - Alcedo atthis - rodzina: zimorodkowate

Zimorodek w obiektywie Cezarego Korkosza   www.cezarykorkosz.pl

Wielkość: długość ciała 17 -19 cm, rozpiętość skrzydeł 26 -28 cm, waga 33 -52 g.

Lęgi: 1 -2 w roku; kwiecień-lipiec; 5 -7 jaj; 19 -21 dni inkubacji. Gniazdo umieszcza w norze o długości do 1 m, wygrzebanej w urwistym brzegu, nieraz dość daleko (do 1 km) od wody. Gniazduje pojedynczymi parami.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w marcu i kwietniu, odlatuje w październiku. Coraz częściej poszczególne osobniki zimują nad niezamarzającymi wodami, głównie w zachodniej części Polski.

Środowisko: jest nierozewalnie związany z płytkimi, przejrzystymi, wolno płynącymi wodami o brzegach zarośniętych brzegami i krzewami.

Pokarm: na zdobycz - głównie małe rybki - czatuje siedząc nisko nad wodą. Na wypatrzoną ofiarę rzuca się pod wodę. Poza rybami chwyta: kijanki, żaby, ślimaki i owady wodne.

Liczebność: w Polsce jest gatunkiem nielicznym lib bardzo nielicznym (2 500-6 000 par). Chroniony.

Zachowania: jest ptakiem terytorialnym i bardzo agresywnym, zimą broni swego odcinak strumienia, o długości 1-5 km, nawet przed własnym partnerem. Wiosną przepędza z terytorium zarówno rywali, jak i małe ptaki śpiewające. Dystans ucieczki wynosi kilkadziesiąt metrów.

Głos zimorodka.

poniedziałek, 15 lipca 2013

Zniczek - Regulus ignicapilla - rodzina: mysikrólikowate


Zniczek, fot. Tomasz Skorupka   www.tomaszskorupka.pl

Wielkość: długość ciała 9 cm, rozpiętość skrzydeł 13 -14 cm, waga 5 -6 g. Najmniejszy, obok mysikrólika, ptak naszej avifauny.

Lęgi: 2 w roku; kwiecień-czerwiec; 7 -11 jaj; 13 -15 dni inkubacji. Gnieździ się w gęstwinie iglastych gałązek, 4 -15 m wysoko. Pary gniazdują oddzielnie.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w kwietniu, odlatuje w październiku.

Środowisko: zamieszkuje bory iglaste oraz zadrzewienia parkowe z jodłą i świerkiem.

Pokarm: odżywia się drobnymi owadami.

Liczebność: występuje nielicznie na południu kraju, a w części północnej jest rzadki i w dużym rozproszeniu. Chroniony.

Zachowania: zniczek wspina się zręcznie po gałęziach i przemyka w koronach drzew. Podobnie jak mysikrólik często trzepocze skrzydłami, czepiając się końców cienkich gałązek. Jego lot jest szybki, falisty. Lata tylko na niewielkie odległości.

Głos

niedziela, 14 lipca 2013

Żołna - Merops apiaster - rodzina: żołny


Żołna, fot. Marcin Łukawski   www.marcinlukawski.com

Wielkość: długość ciała 26 -28 cm, rozpiętość skrzydeł 43 -46 cm, waga 40 -50 g.

Lęgi: 1 w roku; czerwiec-lipiec; 5 -7 jaj; 20 dni lęgu. Gniazdo zakłada w głębokiej norze wygrzebanej samodzielnie w stromym, wysokim urwisku o długości 102 m, przekroju 6-8 cm. Gniazduje kolonijnie.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w maju, odlatuje we wrześniu.

Środowisko: żołna przebywa na otwartych przestrzeniach w pobliżu wysokich, urwistych, naturalnych i sztucznych, gliniastych brzegów.

Pokarm: żywią się chwytanymi w locie większymi owadami, głównie błonkówkami, chrząszczami, motylami, muchołówkami i prostoskrzydłymi. Żądłówki najpierw kilkakrotnie miażdży końcem dzioba i tak unieszkodliwione dopiero połyka.

Liczebność: skrajnie nielicznie, choć regularnie gnieździ się w części południowo - wschodniej kraju. Gatunek w ekspansji. Chroniona.

Zachowania: żołna przesiaduje na eksponowanych miejscach np. drzewach, słupach i drutach telegraficznych. Dużo lata lotem ślizgowym i krąży. Jest bardzo towarzyska.

Głos żołny.

sobota, 13 lipca 2013

Żuraw - Grus grus - rodzina: żurawie

Żuraw w obiektywie Henryka Jankowskiego   www.henrykajanowski.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 110 -135 cm, rozpiętość skrzydeł 210 -235 cm, waga 4,2 -6,7 kg.

Lęgi: 1 w roku; marzec-maj; 2 jaja; 29-31 dni inkubacji. Gniazdo żuraw buduje na ziemi w bardzo wilgotnym terenie, zazwyczaj jest ono zewsząd otoczone wodą, umieszczone w miejscu nieco wzniesionym ponad poziom bagna. Gniazduje pojedynczymi parami.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w marcu i kwietniu, odlatuje we wrześniu i październiku.

Środowisko: żuraw zamieszkuje śródleśne, zwłaszcza olchowe bagna, bagienne łąki i torfowiska.

Pokarm: żeruje na łąkach i polach. Żywi się pokarmem roślinnym i zwierzęcym. Zjada owady, robaki, mięczaki, drobne kręgowce, zielone części roślin, nasiona. Bardzo lubi jagody.

Liczebność: nieliczny ptak lęgowy niżu, lokalnie średnio liczny (około 14 000 -15 000 par). Licznie przelotny i sporadycznie zimujący. Chroniony.

Zachowania: żyje  roślinności bagiennej. W locie ma szyję wyprostowaną. W czasie wędrówek stada lecą rzędem. Toki połączone są z tańcami, odbywanymi grupowo. Tańce nie są zresztą ograniczone do okresu lęgowego i żurawie odbywają je we wszystkich porach roku. W czasie lotu stado tworzy charakterystyczny klucz w kształcie litery "V". Głos żurawia, zwany klangorem, jest bardzo donośny i melodyjny. W okresie wędrówek w dużych, dochodzących do 100 i więcej osobników w stadach, które wspólnie też nocują na tradycyjnych, przez dziesiątki lat zajmowanych noclegowiskach. Pary są sobie wierne i trzymają się razem na terenie lęgowym, jak i na zimowiskach, gnieżdżąc się przez wiele lat w tych samych miejscach. Jest bardzo ostrożny i płochliwy. Prowadzi skryte życie.

Głos żurawia.

piątek, 12 lipca 2013

Żuraw stepowy - Grus virgo - rodzina: żurawie


Wielkość: długość ciała 76 cm, rozpiętość skrzydeł 175 cm, waga 2 -3 kg.

Lęgi: najbliższe stanowiska są na Krymie.

Status: sporadycznie dawniej (w latach: 1801 -1950) zalatujący.

Środowisko: półpustynie i stepy.

Pokarm: pokarm roślinny z dodatkiem zwierząt.

Liczebność: chroniony.

Zachowania:

Głos żurawia stepowego.

czwartek, 11 lipca 2013

Żwirowiec łąkowy - Glareola pratincola - rodzina: żwirowcowate

Żwirowiec łąkowy w obiektywie Cezarego Pióro   www.cezarypioro.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 24 -27 cm, rozpiętość skrzydeł 55 -60 cm, waga 60 -95 g.

Lęgi: w basenie Morza Śródziemnego.

Status: sporadycznie zalatujący.

Środowisko: suche stepy, półpustynie, laguny.

Pokarm: szarańczaki, chrząszcza i inne latające owady.

Liczebność: Stwierdzony w Polsce 11 razy. Chroniony.

Zachowania: podczas łowów na owady fruwa szybko i zręcznie. Nurkuje i wykonuje w powietrzu inne manewry.

Głos:

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 46