Menu

Ptaki

alfabetyczny spis ptaków Polski

Żuraw

krogulec14

Żuraw - Grus grus - rodzina: żurawie

Żuraw w obiektywie Henryka Jankowskiego   www.henrykajanowski.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 110 -135 cm, rozpiętość skrzydeł 210 -235 cm, waga 4,2 -6,7 kg.

Lęgi: 1 w roku; marzec-maj; 2 jaja; 29-31 dni inkubacji. Gniazdo żuraw buduje na ziemi w bardzo wilgotnym terenie, zazwyczaj jest ono zewsząd otoczone wodą, umieszczone w miejscu nieco wzniesionym ponad poziom bagna. Gniazduje pojedynczymi parami.

Status: gatunek lęgowy. Przylatuje w marcu i kwietniu, odlatuje we wrześniu i październiku.

Środowisko: żuraw zamieszkuje śródleśne, zwłaszcza olchowe bagna, bagienne łąki i torfowiska.

Pokarm: żeruje na łąkach i polach. Żywi się pokarmem roślinnym i zwierzęcym. Zjada owady, robaki, mięczaki, drobne kręgowce, zielone części roślin, nasiona. Bardzo lubi jagody.

Liczebność: nieliczny ptak lęgowy niżu, lokalnie średnio liczny (około 14 000 -15 000 par). Licznie przelotny i sporadycznie zimujący. Chroniony.

Zachowania: żyje  roślinności bagiennej. W locie ma szyję wyprostowaną. W czasie wędrówek stada lecą rzędem. Toki połączone są z tańcami, odbywanymi grupowo. Tańce nie są zresztą ograniczone do okresu lęgowego i żurawie odbywają je we wszystkich porach roku. W czasie lotu stado tworzy charakterystyczny klucz w kształcie litery "V". Głos żurawia, zwany klangorem, jest bardzo donośny i melodyjny. W okresie wędrówek w dużych, dochodzących do 100 i więcej osobników w stadach, które wspólnie też nocują na tradycyjnych, przez dziesiątki lat zajmowanych noclegowiskach. Pary są sobie wierne i trzymają się razem na terenie lęgowym, jak i na zimowiskach, gnieżdżąc się przez wiele lat w tych samych miejscach. Jest bardzo ostrożny i płochliwy. Prowadzi skryte życie.

Głos żurawia.

Żuraw stepowy

krogulec14

Żuraw stepowy - Grus virgo - rodzina: żurawie


Wielkość: długość ciała 76 cm, rozpiętość skrzydeł 175 cm, waga 2 -3 kg.

Lęgi: najbliższe stanowiska są na Krymie.

Status: sporadycznie dawniej (w latach: 1801 -1950) zalatujący.

Środowisko: półpustynie i stepy.

Pokarm: pokarm roślinny z dodatkiem zwierząt.

Liczebność: chroniony.

Zachowania:

Głos żurawia stepowego.

Żwirowiec łąkowy

krogulec14

Żwirowiec łąkowy - Glareola pratincola - rodzina: żwirowcowate

Żwirowiec łąkowy w obiektywie Cezarego Pióro   www.cezarypioro.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 24 -27 cm, rozpiętość skrzydeł 55 -60 cm, waga 60 -95 g.

Lęgi: w basenie Morza Śródziemnego.

Status: sporadycznie zalatujący.

Środowisko: suche stepy, półpustynie, laguny.

Pokarm: szarańczaki, chrząszcza i inne latające owady.

Liczebność: Stwierdzony w Polsce 11 razy. Chroniony.

Zachowania: podczas łowów na owady fruwa szybko i zręcznie. Nurkuje i wykonuje w powietrzu inne manewry.

Głos:

Żwirowiec stepowy

krogulec14

Żwirowiec stepowy - Glareola nordmanni - rodzina: żwirowcowate

Żwirowce stepowe, fot Grzegorz Grygoruk (jest to zdjęcie dokumentacyjne, w Wikipedii nie ma dobrych zdjęć tych ptaków)   grzechug.fmix.pl  

Wielkość: długość ciała 222 -27 cm, rozpiętość skrzydeł 52 cm, waga 85 -100 g.

Lęgi: najbliższe w południowo wschodniej Europie.

Status: sporadycznie zalatujący.

Środowisko: łąki, pola uprawne i step przy zbiornikach wodnych.

Pokarm: owady.

Liczebność: 24 stwierdzenia w Polsce. Chroniony.

Zachowania:

Głos:

Wrona siwa

krogulec14

Wrona siwa (wrona) - Corvus cornix - rodzina: krukowate


Wrona siwa, fot. Mateusz Piesiak   www.mateuszpiesiak.pl

Wielkość: długość ciała 45 -47 cm, rozpiętość skrzydeł 91 -100 cm, waga 485 -625 g.

Lęgi: 1 w roku; marzec-maj; 3 -6 jaj; 19 -21 dni inkubacji. Gnieździ się pojedynczo w wysokich drzewach. Tworzy trwałe pary.

Status: gatunek lęgowy. W jesieni odlatują na zachód (październik-listopad), a wszystkie wrony, które u nas zimują, pochodzą z terenów położonych dalej na wschód. Wracają w marcu i kwietniu.

Środowisko: zamieszkuje brzegi lasów i zadrzewienia śródpolne. W okresie poza lęgowym spotykana często na polach, wysypiskach, śmieci, na brzegach zbiorników wodnych. Obecnie trwa ekspansja wrony na tereny miast.

Pokarm: wszystkożerna. Żywi się zarówno pokarmem zwierzęcym (drobne ssaki, jaja i pisklęta ptaków, owady) jak i roślinnym (rozmaite nasiona, w tym nasiona zbóż), a także wszelkimi odpadkami.

Liczebność: pospolita (50 000 -150 000 par), liczniejsza na zachodzie kraju niż w regionach północno-wschodnich. Chroniona od 15.03 do 30.06.

Zachowania: prowadzi dość skryte życie. Czatuje na drzewach, chodzi po ziemi, oraz wykonuje krótkie skoki. Lata dobrze, lecz lot ma nieco ociężały, bardzo rzadko przerywany fazą lotu ślizgowego. W okresie poza lęgowym spotyka się wronę siwą w niewielkich stadkach, czasem w dużych stadach gawronów i kawek, trzyma się jednak zawsze nieco na uboczu. Dystans ucieczki jest u niej nieco zmienny - od kilkudziesięciu metrów do 100 m. Osobniki przylatujące z północy są nieco mniej płochliwe.

Głos wrony siwej.

© Ptaki
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci