Menu

Ptaki

alfabetyczny spis ptaków Polski

Wróbel

krogulec14

Wróbel - Passer domesticus - rodzina: wróble


Wróbel, samiec, w obiektywie Marcina Łukawskiego   www.marcinlukawski.com


Wróbel, samica, w obiektywie Marcina Łukawskiego   www.marcinlukawski.com

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 15 -16 cm, rozpiętość skrzydeł 23 -26 cm, waga 25 -35 g.

Lęgi: 2 -4 rocznie; kwiecień-sierpień; 4 -6 jaj; 13 -14 dni inkubacji. Gnieździ się w szczelinach budynków, dziuplach, a także w odkrytych gniazdach umieszczonych w dzikim winie pokrywającym budynki lub na drzewach. Gniazda są kulistymi, dużymi budowlami. Często gnieździ się w kolonii.

Status: gatunek osiadły.

Środowisko: synantropijny. Wróbel zamieszkuje przede wszystkim najbliższe sąsiedztwo zabudowań ludzkich.

Pokarm: odżywia się nasionami, wiosną również owadami. Żeruje na kiełkach zasiewów. Odwiedza karmniki.

Liczebność: jest ptakiem egzotycznym, pochodzącym prawdopodobnie z Półwyspu Arabskiego. Do dziś nie przystosował się do naszego klimatu i nie potrafiłby w nim egzystować, zwłaszcza zimą, gdyby nie warunki stworzone przez człowieka. W Polsce jeszcze liczny gatunek lęgowy. Chroniony.

Zachowania: przesiaduje na drzewach, budynkach, drutach linii napowietrznych. Po ziemi skacze. Jego lot jest szybki, prosty lub falisty. Żyje i gniazduje w grupach. Noclegowiska zimą liczą kilkaset i więcej osobników. Wróbel jest mało płochliwy.

Głos wróbla.

Wróbel skalny

krogulec14

Wróbel skalny - Petronia petronia - rodzina: wróblowate


Wróbel skalny, fot. Cezary Pióro   www.cezarypioro.pl

Wielkość: długość ciała 14 -16 cm, rozpiętość skrzydeł 23 -32 cm, waga 35 -45 g.

Lęgi: najbliższe w południowej Europie.

Status: dawniej sporadycznie zalatujący, raz nawet lęgowy.

Środowisko: urwiste zbocza, żwirownie, kamieniołomy a także budynki.

Pokarm:

Liczebność: stwierdzony 3 razy w XIX wieku, raz, w Wałbrzychu, lęgowy. Chroniony.

Zachowania:

Głos:

Wydrzyk długosterny

krogulec14

Wydrzyk długosterny - Stercorarius longicaudus - rodzina: wydrzyki

Wydrzyk długosterny w obiektywie Michała i Kasi Skakuj   michalskakuj.com

Wielkość: długość ciała 44 -62 cm, rozpiętość skrzydeł 89 -100 cm, waga 220 -420 g. Jest najmniejszym z wydrzyków.

Lęgi: najbliższe w północnej Europie.

Status: gatunek przelotny. Widywany od maja do listopada (najczęściej we wrześniu).

Środowisko: morskie.

Pokarm: żywi się gryzoniami, ptakami, jajami, pisklętami, rybami oraz bezkręgowcami. Zjada także jagody. Często odbiera zdobycz innym ptakom, nawet znacznie silniejszym.

Liczebność: nieregularny na przelotach. Widywany w różnych częściach kraju (najczęściej widywany nad Zatoką Gdańską), najczęściej były to osobniki młode. Chroniony.

Zachowania:

Głos:

Wydrzyk ostrosterny

krogulec14

Wydrzyk ostrosterny - Stercorarius parasiticus - rodzina: wydrzyki

Wydrzyk ostrosterny w obiektywie Czarka Pióro   www.cezarypioro.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 43 -57 cm, rozpiętość skrzydeł 100 -105 cm, waga 310 -530 g.

Lęgi: najbliższe lęgi odbywa u środkowego Bałtyku.

Status: gatunek przelotny: wiosenny w kwietniu i maju, jesienny od lipca do grudnia.

Środowisko: w Polsce związany jest z morzem, nad zbiornikami śródlądowymi pojawia się rzadko.

Pokarm: żywi się gryzoniami, ptakami, ich jajami i pisklętami, zjada też bezkręgowce, a także ryby, jagody, padlinę i różnego rodzaju odpadki. Znaczną część pokarmu zdobywa odbierając go innym ptakom.

Liczebność: w Polsce spotykany corocznie, ale nielicznie, późnym latem lub jesienią na wybrzeżu, lub w głębi kraju. Chroniony.

Zachowania: prześladując w powietrzu odbiera pokarm ptakom rybożernym, takim jak alkom, mewom i rybitwom.

Głos wydrzyka ostrosternego.

Wydrzyk tęposterny

krogulec14

Wydrzyk tęposterny - Stercorarius pomarinus - rodzina: wydrzyki


Wydrzyk tęposterny, fot. Mateusz Matysiak   www.mateuszmatysiak.pl

Wielkość: długość ciała 46 -59 cm, rozpiętość skrzydeł 110 -120 cm, waga 530 -780 g.

Lęgi: gnieździ się na północnych krańcach Europy.

Status: gatunek skrajnie nielicznie przelotny, spotykany głównie na Wybrzeżu. Przeloty wiosenne w kwietniu i maju, jesienne od sierpnia do listopada.

Środowisko: zimę spędza na otwartym oceanie w strefie zwrotnikowej.

Pokarm: żywi się rybami, krabami, owadami, pierścienicami. Przeważnie odbiera zdobycz innym ptakom żyjącym nad morzami.

Liczebność: zwykle jest kilka stwierdzeń rocznie. Chroniony.

Zachowania:

Głos wydrzyka tęposternego.

© Ptaki
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci