Menu

Ptaki

alfabetyczny spis ptaków Polski

Bekasik

krogulec14

Bekasik - Lymnocryptes minimus - rodzina: bekasowate  


Bekasik   www.cezarypioro.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 19-21 cm, rozpiętość skrzydeł 34  -36 cm, waga 40 -100 g.

Lęgi: 1 lęg w roku; maj-lipiec; 4 jaja; 19 dni inkubacji. Gniazdo umieszcza na ziemi, wśród roślinności.

Status: sporadycznie lęgowy od 1977 roku. Przylatuje od marca do maja, odlatuje od września do listopada. Zimuje w zachodniej i południowej Europie i północnej Afryce.

Środowisko: zamieszkuje podmokłe łąki, bagna i brzegi jezior.

Pokarm: owady, drobne mięczaki i części roślin.

Liczebność: w Polsce gnieździł się na Bagnach Biebrzańskich w XIX wieku. Po przeszło stu latach przerwy, w 1977 roku ponownie znaleziono gniazdo bekasików. Rzadko i nielicznie spotykany w czasie wędrówek w całym kraju. Chroniony.

Zachowania: niechętnie i dopiero w ostatniej chwili zrywa się do lotu, leci wolno w linii prostej i zaraz zapada, aby ukryć się w trawie. Prowadzi samotny tryb życia.

Bernikla białolica

krogulec14

Bernikla białolica - Branta leucopsis - rodzina: kaczkowate


Bernikla Białolica   www.cezarypioro.pl

Cechy gatunku

Wielkość: długość ciała 58 -70 cm, rozpiętość skrzydeł 1,3 -1,45 cm.

Lęgi: pierwotnie gniazdowała na obszarach podbiegunowych. W latach 70-tych XX wieku opanowała Gotlandię. Dojrzewa w wieku 2 -3 lat. Jest monogamiczna.

Status: gatunek przelotny. Najczęściej spotykana w październiku i listopadzie.

Środowisko:niedostępne wybrzeża i wyspy w czasie lęgowym. Pas pobrzeża na terenach rolniczych w czasie wędrówek.

Pokarm: pędy, liście, kłącza i nasiona roślin. Żeruje w dzień jak i w nocy.

Liczebność: zwykle spotykana pojedynczo. Stada stuosobowe spotykane bywają na wybrzeżu i w Parku Narodowym Ujście Warty. Ściśle chroniona.

Zachowania:

Bernikla kanadyjska

krogulec14

Bernikla kanadyjska - Branta canadensis - rodzina: kaczkowate

Bernikla kanadyjska   www.cezarykorkosz.pl

Cechy gatunku:

Gniazdowanie: 1 lęg w roku; 5- 7 jaj; 28 -30 dni inkubacji. Monogamiczna. Pary są trwałe.

Wielkość: długość ciała 90-100 cm, rozpiętość skrzydeł 1,6 -1,75 m waga 2,9 -5,4 kg. Największa z bernikli.

Lęgi: lęgowa głównie na zachodzie Europy. Lęgi odbywa w pobliżu zbiorników wodnych w różnych siedliskach.

Status: głównie zalatująca i zimująca. Do Europy wprowadzona przez człowieka jako ptak ozdobny. Uciekinierzy z niewoli utworzyli trwałą populację. 

Środowisko: różnego rodzaju zbiorniki wodne oraz rzeki na terenach otwartych, obrzeżach lasów.

Pokarm: rośliny wodne i lądowe.

Liczebność: bardzo nieliczna (do 5 par). Najczęściej spotykana na Żuławach. Od 2005 roku lęgowa (Gdańsk). Częściowo chroniona. Uznana jest za gatunek obcy, który może zagrozić rodzimym gatunkom ptaków (miejsca lęgowe, krzyżowanie się).

Zachowania: nieraz krzyżuje się z gęgawą. Towarzyska, może gniazdować kolonijnie. Mało płochliwa.

Bernikla obrożna

krogulec14

Bernikla obrożna - Branta bernicla - rodzina: kaczkowate


Bernikla obrożna na wybrzeżu; 05.11.2007; Płw. Hel, Kuźnica, Zatoka Gdańska;   www.mateuszmatysiak.pl

Cechy gatunku:

Wielkość: długość ciała 57-60 cm, rozpiętość skrzydeł 1,1-1,15 m, waga 1-1,7 kg.

Lęgi: gnieździ się w nadmorskim pasie tundry. Do lęgów przystępują od 2 -3 roku życia.

Status: zalatująca. Można ją spotkać od października do marca.

Środowisko: zimą najczęściej przebywa na morskich wybrzeżach.

Pokarm: mchy, porosty, trawa.

Liczebność: do Polski zalatuje regularnie, pojawia się głównie na wybrzeżu. Ściśle chroniona.

Zachowania: dobrze pływa, często wypoczywa na lądzie. Lata szybko, regularnie uderza skrzydłami, formuje klucze. Poza okresem lęgowym tworzy stada. Nie wykazuje lęku przed człowiekiem.

© Ptaki
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci